Popis projektu

„Líbí se ti, mami?“ je častá žádost od našich ratolestí o zhodnocení jejich prací. Rodiče jsou většinou prvními posuzovateli a kritiky děl svých dětí. Pro děti je pak jejich upřímná pochvala velkou motivací a pomáhá vytvářet vřelé vztahy.

 

I proto zvolila společnost UCB s.r.o. větu „Líbí se ti, mami?“ jako název speciální výtvarné soutěže pro děti nemocné epilepsií. Společnost UCB s.r.o. přišla s nápadem uspořádat takovou soutěž poprvé v roce 2011. Je jejím pořadatelem, garantem a generálním sponzorem.

Za vznikem této ojedinělé soutěže stálo přání zmírnit každodenní obavy a starosti rodičů dětí postižených epilepsií, stejně tak změnit odvrácenou tvář společnosti k tomuto onemocnění, či nezájem okolí a sociálního systému obecně.

Rodiče, lékaři, občanská sdružení  – všichni dělají ve své praxi maximum. Výstava „Líbí se ti, mami?“ přináší něco navíc – prostou radost ze života, která je důležitá bez ohledu na zdravotní stav.

 

Jaký je princip soutěže? 

Tři nejpovedenější obrázky malých umělců jsou vždy oceněny hlavními cenami – velkými výtvarnými sadami a dalšími dárky, které pomohou malým umělcům v jejich tvorbě. Aby měli i ostatní účastníci stejnou motivaci, každý je pak také odměněn věcným dárkem, jako jsou pastelky, fixy atp. Všechna díla, která se zúčastní této soutěže, jsou dále vystavena ve veřejně přístupných prostorách.

Není náhodou, že vyhlášení vítězů je načasováno na začátek podzimu. Každoročně si totiž 30. září připomínáme Národní den epilepsie.

Národní den epilepsie má přispět k co největší informovanosti o epilepsii a životě s ní, jak u samotných postižených, jejich blízkých a osob, či organizací, které s nimi spolupracují, tak především u široké veřejnosti. Cílem je destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech. Národní den epilepsie také prezentuje aktivity různých subjektů, zaměřené na pomoc nemocným.

Jednou z takových aktivit je bezesporu soutěž a výstava „Líbí se ti, mami?“

 

Historie soutěže

První ročník soutěže byl organizován pod záštitou a ve spolupráci s pacientským sdružením EPI-rodina.

Pro rostoucí zájem účastníků byl začátkem roku 2013 vyhlášen druhý ročník soutěže. Tento ročník byl organizován pod záštitou brněnského Centra pro epilepsii a epileptochirurgii.

Ročník 2014 zaštítila pacientská organizace Společnost „E“/Czech Epilepsy Association.Galerie ročníku 2014 zde.

V roce 2015 byl uskutečněn čtvrtý ročník soutěže, tentokrát opět ve spolupráci s Centrem pro epilepsii a epileptochirurgii Fakultní nemocnice Brno. Galerie ročníku 2015 zde.

 

Od pátého ročníku je výtvarná soutěž organizována za podpory EpiStop z.s. Zapsaný spolek EpiStop vytváří platformu pro setkávání, spolupráci a aktivní činnost všech skupin a osob, které mají vztah k lidem s epilepsií (pacientů, zástupců pacientských organizací, zdravotníků, odborných společností, sociálních poradců, úředníků státní správy, zástupců médií) s cílem zlepšit postavení těchto osob ve společnosti. www.epistop.cz

 

Partneři: